Аграрний ринок - один з найбільш швидкозростаючих сегментів світової економіки. Незалежно від політичних або соціальних змін в суспільстві попит на сільськогосподарську продукцію, особливо продукти харчування, буде стабільно зростати. У минулому сільськогосподарським виробникам було важко співставити методи виробництва і врожайності культур з родючістю ґрунту. Це обмежувало їх здатність розробляти найбільш ефективні стратегії обробітку ґрунту, які могли б підвищити продуктивність.  В даний час розробка і впровадження точного землеробства стало можливим шляхом об'єднання системи глобального позиціонування (GPS) і географічних інформаційних систем (ГІС). Ці технології дають можливість зіставлення даних в реальному масштабі часу з точною інформацією про місцезнаходження, що призводить до ефективного використання та аналізу великих обсягів просторових даних. ГІС використовуються для ефективного планування розвитку господарств, відбору проб ґрунту, автоматичного водіння, диференціального внесення добрив, а також картування врожайності.

Аналіз біологічної врожайності

ГІС-технології допомагають фермерам підвищити продуктивність і ефективність сільськогосподарської діяльності. Яким чином? Шляхом створення наочної карти полів з точними посівними площами для польових областей, проведення точного аналізу карт врожайності і ґрунтів, здійснення обґрунтованого планування внесення добрив і зрошування, оптимального вибору культур для посадки, моніторингу й розрахунку маршруту руху машин.

Сучасний ринок передбачає використання систем точного землеробства за допомогою різноманітного польового обладнання, програмних продуктів і сервісів. Польове обладнання для сільгоспвиробників й інноваційні рішення в області точного землеробства допомагають максимально ефективно здійснювати свою діяльність за рахунок збільшення врожайності й оптимізації витрат.

Картування врожайності

Сучасне обладнання виконує автоматичне водіння тракторів, сканування ґрунту, картування врожайності, управління обладнанням для диференціального внесення добрив, посіву і т.п.

За допомогою програмних продуктів і сервісів можна створити багатошарову карту, яка включає межі полів, топографічну карту, ґрунтову карту, карту врожайності. На основі систематизованих даних може бути розрахована диференціальна карта внесення добрив і посіву. За допомогою дистанційного зондування і безпілотної зйомки можливе прогнозування врожайності.

Деякі виробники обладнання мають онлайн сервіси для обміну інформацією з польовим обладнанням, дистанційного аналізу та управління. Такі сервіси, як правило, дозволяють виконувати експорт і імпорт даних і підтримують API функції для доступу до даних із зовнішніх Веб-рішень.

Обмін даними з польовим обладнанням

Аналіз необхідності впровадження елементів точного землеробства і недоліків, наявних на сьогодні в програмних комплексах цієї специфіки, став основою для формування більш гнучкої та комплексної системи можливостей на базі онлайн сервісу PreAgri. У 2016 році були розроблені елементи точного землеробства:

- збір і аналіз всіх просторових даних;

- побудова карт для земельних проб агрохімічного обстеження;

- побудова карт врожайності;

- підключення космознімків і NDVI карт;

- обмін даними з польовим обладнанням;

- формування завдань для польового обладнання;

- моніторинг внесення добрив;

- відеоаналіз полів з можливістю фіксації проблемних місць.

Земельний банк

Схематично нижче наведені основні елементи можливостей сервісу для сільськогосподарських підприємств щодо точного землеробства.

Можливості сервісу PreAgri

Крім того, суттєвими перевагами PreAgri для аграрних підприємств є:

- можливість відображення карт для земельних проб агрохімічного обстеження. При цьому алгоритм виконує аналіз значень для вибраних показників земельних проб pH, K2O, Ca, Mg, P2O5, N і Humus. В результаті аналізу формуються графіки, тайли і json файл з характеристиками обстеження, які показані на графіку. Доступ до отриманих даних може виконуватися у зовнішніх Веб - рішеннях для відображення на карті і формування звітів;

Карта земельних проб агрохімічного обстеження

- онлайн відображення земельних проб агрохімічного обстеження для полігональних об'єктів. На відміну від точечних значень, формування графіків і заливка елементарних ділянок виконується онлайн. У вікні відображення доступний вибір показника земельних проб pH, K2O, Ca, Mg, P2O5, N і Humus. Побудова графіків виконується відповідно до ДСТУ 4362: 2004 та ДСТУ 4115;

- оперативний аналіз ефективного посіву, внесення добрив та збору врожаю доступний за допомогою систем і сервісу для точного землеробства. PreAgri дає змогу отримувати дані з польового обладнання, проводити моніторинг і формувати завдання. Онлайн аналіз польових даних надає вибір будь-якого поля та колірної схеми, що дає змогу відстежити на ранніх стадіях ефективність виконання робіт і можливість своєчасного реагування для досягнення максимального результату;

Аналіз ефективного посіву, внесення добрив і збору врожаю

- інтеграція сервісу з обладнанням Raven, призначеного для точного землеробства, а саме точного внесення добрив і хімікатів, посадки і моніторингу врожайності. Тепер можлива передача даних з приладу на сервіс для подальшого аналізу і навпаки - відправка даних із сервісу на прилад. Імпорт даних відбувається в shp форматі, який підтримується обладнанням або онлайн через API функції. Для отримання точечних і лінійних даних про переміщення трактора з обладнанням є можливість автоперетворення полігональних об'єктів і виконання експорту точок і маршрутів переміщення в shp файл. Крім того, просторові дані про об'єкти також можуть бути збережені в Kml, GeoJson, Json і Csv форматах.

Імпорт і відображення даних

Агровиробники можуть користуватися сервісом PreAgri відразу після реєстрації безкоштовно протягом одного місяця. Дане рішення вже використовують у своїй діяльності вітчизняні агрохолдинги та фермерські господарства. Це дозволить їм досягти конкурентних переваг за рахунок оптимізації процесів організації й зниження витрат.